Powershell - wprowadzenieWindows Powershell to nic innego jak interpreter poleceń opracowany przez firmę Microsoft. Jest następcą windowsowego command line'a (cmd), choć ja bym go nazwał bardziej rozbudowaną alternatywą lub rozszerzeniem dla command line'a, gdyż cmd nie został wyparty przez powershell'a. Powershell jest mocno zintegrowany z .NET Framework, jeżeli nie macie w systemie .NET Framework'a, to nie nacieszycie się zbytnio powershellem, a przynajmniej nie jego w miarę aktualną wersją. A skoro mowa o wersjach, to mamy dostęp do wersji z zakresu 1.0 do 5.0 (przynajmniej na chwilę pisania artykułu). Każda kolejna wersja tego narzędzia jest bogatsza o nowe funkcjonalności, co za tym idzie, nie wszystkie skrypty działające na nowszych wersjach PS'a będą działały również na starszych.


Cmdlet'y

Powershell operuje na cmdlet'ach. Czym są cmdlet'y? Można powiedzieć, że są to niewidoczne skrypty kryjące się pod pojedyńczymi komendami, oferujące pewien zakres funkcjonalności. Do dyspozycji mamy szereg wbudowanych w interpreter cmdlet'ów, mamy także możliwość napisania własnych. To między innymi w nich własnie zachodzi ścisła współpraca pomiędzy naszym interpreterem poleceń, a .NET Framework'iem. W dużym uproszczeniu korzystając z cmdlet'u w powershell'u wywołujemy jakąś funkcjonalność która zwraca nam obiekty .NET Framework'a.
Przykładowo wpisując w powershell'u polecenie (cmdlet) Get-Process dostaniemy listę procesów w systemie.

PS C:\Windows\system32> Get-Process

Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K) VM(M)  CPU(s)   Id ProcessName
------- ------  -----   ----- -----  ------   -- -----------
  170   11   6004   10736 ...96   0.38  3236 audiodg
  119   10   4168   13176 ...62  11.86  2896 conhost
  296   14   1236    3816 ...98       384 csrss
  221   17   1288    4576 ...95       460 csrss
  256   17   3668   11440 ...59      2172 dllhost
  227   15   3700   10820 ...08      2292 dllhost
  145    9   1632    7492 ...36   0.03  4284 dllhost
  239   23  69716   85988 ...44       884 dwm
  1758   81  27240   87348 ...14  81.28  1332 explorer
   0    0    0     4   0        0 Idle
  200   14   2660   13544 ...31   1.14  3988 InstallAgent
  979   23   4700   12848 ...98       588 lsass
  161   11   2148    7896 ...89      1820 MpCmdRun
  186   14   2620    7848 ...97      2416 msdtc
  667   67  104224   64800 ...91      1488 MsMpEng
  ...

Listę większości komend w powershell'u możemy dostać poprzez wywołanie komendy Get-Command. Dodatkowo możemy przefiltrować je ze względu na cmdlet'y wydając komendę z parametrem Type.

PS C:\Windows\system32> Get-Command -Type Cmdlet

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Cmdlet     Add-AppxPackage                  2.0.0.0  Appx
Cmdlet     Add-AppxProvisionedPackage             3.0    Dism
Cmdlet     Add-AppxVolume                   2.0.0.0  Appx
Cmdlet     Add-BitsFile                    2.0.0.0  BitsTransfer
Cmdlet     Add-CertificateEnrollmentPolicyServer       1.0.0.0  PKI
Cmdlet     Add-Computer                    3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet     Add-Content                    3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet     Add-History                    3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet     Add-JobTrigger                   1.1.0.0  PSScheduledJob
Cmdlet     Add-KdsRootKey                   1.0.0.0  Kds
Cmdlet     Add-Member                     3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet     Add-PSSnapin                    3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet     Add-Type                      3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet     Add-WindowsCapability               3.0    Dism
Cmdlet     Add-WindowsDriver                 3.0    Dism
...

Lista dostępnych komend zależy od wersji powershell'a. Zazwyczaj z każdą kolejną wersją rozszerzano listę dostępnych funkcji. Kolumn z informacjami na temat komend może być znacznie więcej. Przykład możecie zobaczyć na poniższym obrazku. Pierwsza kolumna pokazuje nam nazwy kolumn z informacjami na temat danej komendy.


Na temat każdego cmdlet'a możemy wywołać okno pomocy, coś ala linuxowy manual. Aby to zrobić wykonujemy polecenie Get-help z nazwą cmd-let'a lub innego typu polecenia.


Co do wersji samego powershell'a to możemy ją sprawdzić wydając komendę $PSVersionTable

PS C:\Windows\system32> $PSVersionTable

Name              Value
----              -----
PSVersion           5.0.10240.16384
WSManStackVersion       3.0
SerializationVersion      1.1.0.1
CLRVersion           4.0.30319.42000
BuildVersion          10.0.10240.16384
PSCompatibleVersions      {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion   2.3

Powershell
aktualizacja wersji