ITILInformation Technology Infrastructure Library (ITIL), pojęcie które często słyszymy, a nie każdy w pełni wie z czym to się je. W tym artykule spróbuję Wam troche przybliżyć te zagadnienie. Temat jest obszerny jak rzeka, można by książki o tym pisać, więc w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu ze mną.


Trochę teorii

ITIL jest to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi. Nieważna jest wielkość organizacji, stosowane technologie, dostawcy i producenci. Dostarcza schemat cyklu życia usługi IT, koncentruje się na poprawie jakości usług zarówno z perspektywy klienta jak i biznesu.


Trochę historii

Początki ITIL'a sięgają lat osiemdziesiątych XX w. Na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii rozpoczęto prace nad przygotowaniem kodeksu postępowania dla działów IT. Może tamte lata różniły się mocno pod kątem informatyzacji od lat dzisiejszych, ale już wtedy systemy informatyczne nabierały coraz większego znaczenia w wielu dziedzinach życia. Prace nad przygotowaniem kodeksu powierzono brytyjskiej agencji rządowej CCTA (Central Computer and Telecomunication Agency).
W latach 1989-1996 powstały blisko 34 tomy materiałów dotyczących pierwszej wersji ITIL.
2000-2001 opublikowano ITIL v2, w skład której wchodziły między innymi takie opracowania jak:
- Wsparcie usług informatycznych (Service Support)
- Dostarczanie usług informatycznych (Service Delivery)
- Planowanie wprowadzenia zarządzania usługami informatycznymi (Planning to Implement Service Management)
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Security Management)
- Z perspektywy biznesu (The Business Perspective)
- Techniczna obsługa infrastruktury informatycznej (ICT Infrastructure Management)
- Zarządzanie aplikacjami (Application Management)
- Zarządzanie programowymi elementami infrastruktury (Software Asset Management)
Maj 2007 - publikacja ITIL v3, w skład którego wchodzą:
- Strategia usług (Service Strategy)
- Projektowanie usług (Service Design)
- Przekazanie usług (Service Transition)
- Eksploatacja usług (Service Operation)
- Ciągła poprawa usług (Continual Service Improvement)
Lipiec 2011 - opublikowano istotne uaktualnienie do wersji 3.
Styczeń 2014 - przejęcie praw własności intelektualnej przez AXELOS ltd.


Wszystko kręci się w około usługi

Jak już zauważyliście, publikacje wchodzące w skład ITIL dotyczą usług. Opisują cały cykl życia usługi. Usługi towarzyszą nam na każdym kroku, czasami my je świadczymy, czasami inni nam je świadczą, dlatego tak ważnym jest by realizować je jak najlepiej, ustawicznie polepszać ich jakość, odpowiednio nimi zarządzać. Niechcę tutaj wchodzić w konkrety, bo artykuł mógłby mieć wtedy paredziesiąt stron podaniowych, a ma na celu tylko przybliżyć samo pojęcie. ITIL dotyka każdy szczebel pracy firmy, dlatego odniósł tak wielki sukces.
Praktyki ITIL poprawnie wprowadzone i zrozumiane mogą nam zapewnić:
- sprawdzone, jakościowe podejście do świadczenia usług,
- większą produktywność,
- większą satysfakcje klienta,
- minimalizację ryzyka,
- redukcję kosztów,
- polepszenie komunikacji pomiędzy IT, biznesem i klientem.