PostgreSQL - instalacjaUbuntu / Debian

Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić przed instalacją PostgreSQL na swojej maszynce to sprawdzenie jakie repozytoria są w ogóle dla nas dostępne.
Obecnie PostgreSQL jest już dostępny w wersji 9.4. Zazwyczaj na świeżo instalowanym systemie linuxowym dostępna jest wersja 9.3.

Sprawdzenie dostępnych repozytoriów:

sudo apt-get update
sudo apt-cache search postgresql | grep -i ^post

Interesują nas paczki o nazwach:

 • postgresql-client-9.4
 • postgresql-9.4
 • postgresql-contrib-9.4
 • libpq-dev
 • postgresql-server-dev-9.4

Sprawdzanie wersji dostępnej paczki

sudo apt-cache show <nazwa_paczki>

Jeżeli wersja paczki jest w starszej wersji niż najnowsza wersja dostępna to musimy dodać w naszym systemie repozytorium z aktualnymi paczkami PostgreSQL.
Aby to zrobić należy utworzyć plik pgdg.list z odpowiednim wpisem, gdzie "nazwa" jest nazwą dystrybucji naszego linuxa.

 • Ubuntu: "utopic | trusty | precise | lucid"
 • Debian: "jessie | wheezy | squeeze
 echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ <nazwa>-pgdg main" > \ 
              /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Importujemy klucze i updatujemy liste paczek w systemie i instalujemy PostgreSQL.

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
  sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-9.4 
            


CentOS 7 / CentOS 6.x

Pierwszym krokiem jest ściągnięcie repozytorium z najnowszą wersją PostgreSQL - wersją 9.4. W zależności od wersji systemu wykonujemy:

Dla CentOS 7 64bit:

rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.4/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos94-9.4-1.noarch.rpm

Dla CentOS 6.x 64bit:

rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.4/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos94-9.4-1.noarch.rpm

Dla CentOS 6.x 32bit:

rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.4/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos94-9.4-1.noarch.rpm

Następnie aktualizujemy liste repozytoriów i instalujemy PostgreSQL

yum update
yum install postgresql94-server postgresql94-contrib

Inicjalizujemy bazę danych:

service postgresql-9.4 initdb

lub (pełna ścieżka)

/usr/pgsql-9.4/bin/postgresql94-setup initdb


Windows

W przypadku systemu windows należy wejść na stronę EnterpriseDB i ściągnąć odpowiednią wersję PostgreSQL.

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows

Następnie uruchamiamy instalator przez podwójne kliknięcie na pliku i postępujemy zgodnie ze wskazówkami na ekranie.


Mac OS

PostgreSQL domyślnie na urządzeniach Mac OS jest zainstalowany w wersji 10.7. Standardowa wersja zawiera jedynie clienta z wierszem poleceń. Można oczywiście go update'ować, ale nie ma gwarancji, że po podniesieniu wersji będzie to najnowsza wersja bazy. Dlatego w tym wypadku zalecam tak jak w przypadku systemu windows wejść na stronę EnterpriseDB i ściągnąć odpowiednią wersję PostgreSQL.

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload