PostgreSQL - funkcje systemoweChciałbym Wam zaprezentować kilka zapytań w PostgreSQL, które ułatwią nam analize tego co się dzieje na serwerze bazodanowym. Zaczniemy od podstawowych funkcji, a później wspomnę trochę o procesach w naszej bazie danych.


Trochę podstawowych zapytań, czyli funkcje dotyczące serwera

Czas pracy serwera bazodanowego

SELECT date_trunc('second', current_timestamp - pg_postmaster_start_time()) as uptime;

   uptime
-------------------
 119 days 21:20:08
(1 wiersz)

Nazwa bieżącej bazy danych

SELECT current_database();
    
current_database
------------------
 postgres
(1 wiersz)

Nazwa bieżącego schematu

SELECT current_schema();

current_schema
----------------
 public
(1 wiersz)

Nazwa naszego użytkownika

SELECT current_user;

Adres połaczenia klienta

SELECT inet_client_addr();

Port połączenia klienta

SELECT inet_client_port();

Nasz adres

SELECT inet_server_addr();

Nasz port

SELECT inet_server_port();

Do jakiego użytkownika należy nasza sesja

SELECT session_user;

Godzina rozpoczęcia procesu silnika bazy danych

SELECT pg_postmaster_start_time();
    
  pg_postmaster_start_time
-------------------------------
 2015-12-16 22:06:22.788875+01
(1 wiersz)

Wersja bazy danych

SELECT version();

                        version
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2, 64-bit
(1 wiersz)

PostgreSQL - procesy