Linux - spis podstawowych komendPoniżej spis podstawowych i przydatnych komend w systemie linux. Z doświadczenia wiem, że taka tabelka raz na jakiś czas się przydaje by przypomnieć sobie składnię danej komendy lub poprostu zapomnianą komendę. Możecie ten spis potraktować jako uzupełnienie informacji lub rozszerzenie artykułu poświęconego zarządzaniu pakietami: link do artykułu.


Spis komend

Informacje o systemie
Polecenie Opis
# cat /proc/cpuinfo Wyświetla informacje o CPU.
# cat /proc/meminfo Wyświetla informacje o użyciu pamięci.
# cat /proc/version Wyświetla informacje o wersji kernela.
# uname -a Wyświetla informacje o wersji systemu. Podobny wynik do polecenia wyżej.
# cat /proc/net/dev Wyświetla statystyki urządzeń sieciowych.
# ifconfig Wyświetla informację o interfejsach sieciowych.
# cat /proc/mounts Wyświetla informacje o filesystemach.
# df -h Wyświetla informacje o filesystemach.
# fdisk -l Wyświetla informacje dyskach i partycjach.
# date Wyświetla datę.
# cal Wyświetla kalendarz.
# dmidecode Wyświetla zawartość tabeli DMI (SMBIOS) w przyswajalnej dla ludzkiego oka formie.
Innymi słowy wyśietla informację o urządzeniach w systemie.
# hdparm -i /dev/sda Wyświetla charakterystykę dysku sda.
# hdparm -tT /dev/sda Wykonaj test odczytu dysku sda.
# lspci -tv Wyświetla informację o urządzeniach PCI.
# lsusb -tv Wyświetla informację o urządzeniach USB.

Praca w systemie
Polecenie Opis
# shutdown -h now Zamykanie systemu.
# shutdown -r now Restart systemu.
# shutdown -h 20:00 & Planowane zamykanie systemu o godzinie 20:00.
# shutdown -c Anulowanie planowanego zamykania systemu.
# reboot Restart systemu.
# halt Zatrzymanie / wyłacznie systemu.

Operacje na plikach i katalogach
Polecenie Opis
# ls Listowanie.
# ls -a Listowanie wraz z plikami ukrytymi.
# cd <directory_name> Wejście do katalogu 'directory_name'.
# cp <file_1> <file_2> Kopiuje plik 'file_1' na 'file_2'.
# mv <filename_1> <filename_2> Zmiana nazwy pliku 'filename_1' na nazwę 'filename_2'.
# mv <file_1> <directory_name> Przenieś plik file_1 do katalogu 'directory_name'.
# rm <file_1> Kasuje plik 'file_1'.
# rm -R <directory> Kasuje katalog 'directory' wraz zawartością.
# rmkdir <directory> Usuwa katalog 'directory'.
# mkdir <directory> Tworzy katalog 'directory'.
# mkdir -p <directory1/directory2> Kasuje katalog 'directory1' wraz z katalogiem directory2.
# touch <file_1> Tworzy pusty plik 'file_1'.
# touch -t 1512312359 <file_1> Zmiania znacznik czasowy pliku 'file_1' na YYMMDDhhmm.
# ln -s <file_1> <link_1> Tworzy symboliczne dowiązanie.
# chmod 775 <file_1> Zmiana uprawnień dla pliku 'file_1' na 775.
# chmod +x <file_1> Dodanie uprawnień do wykonywania dla pliku 'file_1'.
# chown user:group <file_1> Zmiana właściciela i grupy dla pliku 'file_1'.
# chgrp group <file_1> Zmiana grupy dla pliku 'file_1'.
# cat <nazwa_pliku> Wyświetla zawartość pliku
# more <nazwa_pliku> Wyświetla zawartość pliku
# pg <nazwa_pliku> Wyświetla zawartość pliku
# less <nazwa_pliku> Wyświetla zawartość pliku
# tac <nazwa_pliku> Wyświetla zawartość pliku zaczynając od końca.
# head -n <nazwa_pliku> Wyświetla n pierwszych linii pliku
# tail -n <nazwa_pliku> Wyświetla n ostatnich linii pliku