ScreenTak jak jakis czas temu wspominałem w artykule (Uruchamianie zadań w tle) o uruchamianiu i zarządzaniu zadaniami w systemach linuxowych i unixowych, jeszcze jedno narzędzie, któremu chciałbym poświęcić odrębny artykuł. Owe narzędzie to screen.


Co to takiego?

Screen jest narzędziem, które pozwala nam tworzyć wirtualne terminale i pozwala nam na zarządzanie nimi. Terminale w screenie nie są wyłączane po wylogowaniu użytkownika. Screen utrzymuje aktywne instancje terminali wraz z sesją użytkownika, co pozwala na utrzymanie aktywnych w nim programów i skryptów. Screen umożliwia dowolne podpinanie się (przejmowanie) pod dany wirtualny terminal.


Jak używać?

Poniżej zamieszczam spis pomocnych komend dotyczących screen'a. Komend jest oczywiście dużo więcej, tu odsyłam do manuala.

Komenda Opis
# screen -S <nazwa_terminala> Uruchomienie wirtualnego terminala o danej nazwie.
# screen <program> Uruchamia dany program/zadanie w wirtualnym terminalu.
# screen -ls Listowanie terminali
# screen -r <nazwa_terminala> Wejście do danego terminala (przepięcie terminala)
# screen -x <nazwa_terminala> Podpięcie się do aktywnego terminala. Tym poleceniem możemy podpiąć się do terminala z kilku sesji (multi display mode)
# screen -dmS <nazwa_terminala> <program> Załączenie sesji terminala bez podpinania się do niego (demon mode)
# exit Będąc w terminalu wychodzi z niego i kończy jego sesję.
ctrl + a + d Odpięcie się od terminala bez zamknięcia sesji.
ctrl + a + K Odpięcie się od terminala z zamknięciem sesji.
ctrl + a + '' Wyświetlenie listy okien.
ctrl + a + <0-9> Przejście do okna o danym numerze.
# screen --help Okno pomocy dla danego polecenia.